Categorieën
Uncategorized

Een schoner klimaat middels biodiesel

Biodiesel is een type biologische brandstof

Biodiesel is een biologische brandstof en is daarmee goed voor het milieu. Tegenwoordig wordt er meer en meer gekeken naar manieren om de opwarming van de aarde minder snel te laten verlopen. Het verminderen van schadelijke uitstootgassen is daar een onderdeel van. Middels biodiesel kan dat doel sneller bereikt worden. Omdat het gaat om een diesel die op een biologische wijze wordt gewonnen is een prima keuze. Tevens zal de verbranding van dit type brandstof zorgen voor minder uitstoot. Het klimaat heeft er dus veel baat bij.

Terug in de tijd met biodiesel

Als we terugkijken naar rond de jaren 1900 zie je dat er ook toen al behoorlijk veel gebruik werd gemaakt van biologische brandstoffen. Biodiesel was een mogelijkheid die toen al voorhanden was. De biologische materialen die op dat moment gebruikt konden worden werden gebruikt om machines en verbrandingsmotoren mee te laten functioneren. De focus lag toen waarschijnlijk wel meer op de functionaliteit van biodiesel dan de milieuvriendelijkheid ervan. Op een gegeven moment werden de fossiele brandstoffen ontdekt en werden deze veelvuldig in gebruik genomen. Ze waren in grote getalen beschikbaar en daardoor erg goedkoop. Omdat in de loop der jaren steeds meer duidelijk werd welke negatieve invloed deze fossiele brandstoffen hebben op het milieu werd er steeds meer ingezet op biologische oplossingen. Biodiesel is hier een voorbeeld van.

De totstandkoming van biodiesel

Biodiesel is dus een biologische brandstof. Dit komt omdat het op een natuurlijke wijze tot stand komt. Biodiesel wordt gewonnen uit gewassen die vet zijn. Denk hierbij aan koolzaad en maïs. Wanneer deze gewassen worden samengeperst komen de vetten vrij die gebruikt worden om dit type biologische brandstof te realiseren.

Er zijn meerdere types beschikbaar

Als je het hebt over biodiesel dan spreek je tevens over twee soorten hiervan. Enerzijds heb je FAME en anderzijds heb je HVO. Er zit een verschil tussen deze twee soorten. FAME is bijvoorbeeld goedkoper, maar heeft als nadeel dat het niet waterafstotend is waardoor er eventueel bacteriën kunnen ontstaan in de verbrandingsmotor. HVO is daarmee een veiligere optie omdat het wél waterafstotend is. Een nadeel daarvan is dat het een hogere prijs heeft. Toch zijn beide types biodiesel erg goed voor het milieu. Hoewel een volledige overstap nog niet direct mogelijk zal zijn, wordt er meer en meer geëxperimenteerd om stapje voor stapje toch zover te komen. Zo wordt bijvoorbeeld HVO gemengd met reguliere diesel. Dit is een stap in de goede richting. Biodiesel is daarmee een goede manier om bewust te worden van het klimaat en daar een groenere toekomst voor te realiseren.